Privacy Policy | Stalzoeken

Privacyverklaring

Stalzoeken.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Stalzoeken.nl.

Wie zijn wij?

Stalzoeken.nl (kvk nummer 56718497) is een online platform die binnen de hippische sector, aanbieders verbindt met potentiele klanten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar over ons.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Cookies

Als u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze websites gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen wij onze websites verbeteren.

 

Stalzoeken.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stalzoeken.nl gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Overige persoonsgegevens
Daarnaast verzamelen wij gegevens als uw naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer in het geval u een (betaald) product of dienst van ons afneemt, zoals een abonnement. Hierna wordt nader uiteengezet welke persoonsgegevens in welke situatie worden gebruikt. Door uw gegevens te vertrekken gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Buiten dat wij door middel van cookies gegevens over uw internetbezoek verzamelen, kunt u uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een (registratie)formulier in te vullen om deel te nemen aan een prijsvraag, een product te bestellen of te downloaden, een abonnement te nemen of een nieuwsbrief aan te vragen. U kunt uw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met één van onze medewerkers per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.

Categorieën van gegevens die wij over u verzamelen:

Categorie van gegevens

    Wanneer wij deze verzamelen

Uw voor- en achternaam en/of uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en postadres)

    Als u een account op één van onze websites aanmaakt.
    Als u een abonnement neemt op één van onze nieuwsbrieven.
    Als u een formulier invult om informatie op te vragen of te downloaden.
    Als u reageert op berichten van de website.
    Als u deel neemt aan een enquête of prijsvraag.

Uw transactie- en betaalgegevens

    Als u een betaald abonnement afsluit.

De communicatie die u met ons heeft (bijvoorbeeld uw e-mails, brieven, telefoongesprekken)

    Als u contact opneemt met ons of als wij contact met u opnemen.

Uw posts en berichten op social media gericht aan ons of onze merken

    Als u met ons communiceert via social media.

Uw feedback 

    Als u op onze feedbackverzoeken reageert, een review invult, deelneemt aan onze           enquêtes of een reactie plaatst op een bericht op onze websites.

Informatie over hoe u onze websites, nieuwsbrieven of apps gebruikt

    Als u onze websites bezoekt en zoekt op onze websites.
    Als u onze nieuwsbrieven ontvangt, opent en gebruikt.

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

In de meeste gevallen is het verzamelen van uw gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Denk aan het plaatsen van uw bedrijf in de zoekmachine als u een abonnement heeft, toegang tot afgeschermde informatie op een website, een online applicatie of voor andere diensten die u van ons gebruikt.

Daarnaast geeft het verstrekken van uw persoonlijke gegevens ons de mogelijkheid u (geautomatiseerd) een aantal voordelen te bieden. Wij doen dit dus ter verbetering van onze dienstverlening. Het is daardoor voor u gemakkelijker om:

  • Specifieke informatie te ontvangen, zoals unieke inloggegevens voor de website of online applicatie.
  • Deel te nemen aan prijsvragen en competities, waarbij wij u een bevestiging kunnen sturen van uw deelname of contact met u kunnen opnemen als u een prijs heeft gewonnen.
  • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn. Zo kunnen wij op basis van uw surfgedrag op onze websites óf het wel of niet openen van onze nieuwsbrieven, er voor zorgen dat u aanbiedingen krijgt over producten van (adverteerders van) Stalzoeken die aansluiten op uw interesses.
  • Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld door het opslaan van de onderwerpen die u graag leest, zodat we u hierover nieuws(berichten) kunnen tonen. Of het opslaan van uw akkoord voor cookies, zodat u niet elke keer deze optie hoeft aan te klikken als u één van onze websites bezoekt.
  • Op internet producten van ons te kopen of diensten af te nemen. Zo hoeft u uw gegevens niet in te vullen als u een product in onze webshop wilt bestellen en bent ingelogd.

Ook stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren en tevens om onze klantenservice te verbeteren. Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zullen wij u van tevoren om toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Stalzoeken.nl geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Stalzoeken.nl verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Onze websites geeft links naar andere websites. U dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van onze privacyverklaring.

Stalzoeken.nl maakt geen gebruik van besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens bij betrokken is. Er worden dus geen beslissingen genomen door algoritmes.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze provider gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.

Zo gebruikt de website van Stalzoeken.nl het SSL-protocol om de communicatie tussen onze servers en uw browser te versleutelen. Deze beveiligde verbinding is te herkennen aan de letter ‘S’ in de HTTPS van de URL en het gesloten (groene) hangslotje vóór de URL die de meeste browsers laten zien. Door het gebruik van een SSL-certificaat is het voor u veilig om onze sites te bezoeken en informatie met ons te delen.

Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst (bijvoorbeeld door het reageren op een bericht) ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens die wij verzamelen worden na enige tijd verwijderd. Stalzoeken.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De exacte bewaartermijn van gegevens hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Wij houden onderstaande gebruikelijke bewaartermijnen aan:

  • 24 uur voor locatiegegevens
  • 12 maanden voor gegevens die zijn gebruikt voor gepersonaliseerde marketing, analyses en communicatie met u.
  • Gegevens voor het versturen van nieuwsbrieven bewaren wij totdat u zich afmeld voor de betreffende nieuwsbrief.
  • 18 maanden voor gegevens die nodig zijn geweest voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Uw keuze

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen met onze Klantenservice. Stuur een e-mail naar [email protected]

Hoe krijgt u toegang tot uw gegevens en hoe kunt u deze aanpassen?

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u het recht op verzet (intrekken van eerder gegeven toestemming), inzage, wijzigen, dataportabiliteit (het overdragen van gegevens) en het recht om vergeten te worden.

In sommige gevallen kunt u zelf uw gegevens inzien en/of wijzigen, als u bijvoorbeeld een online account heeft voor de website. In alle andere gevallen kunt u contact met ons opnemen via onze Klantenservice door een mail te sturen naar [email protected]

Waar kunt u terecht met vragen of klachten?

Indien u vragen heeft over een abonnement of het wijzigen van uw gegevens, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met onze Klantenservice door een mail te sturen naar [email protected]

Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

Wij zullen alles in het werk stellen om uw vragen te beantwoorden of een klacht op te lossen. Mocht u daarna alsnog ontevreden zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens meer informatie vinden over de stappen die u kunt nemen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-11-2021.

Stalzoeken.nl © 2021